Otvoritev razstave Partija

Partíja je igra in "igrišče" za 2–4 igralce,16 elektromotorjev in strunsko mizo, ki združuje posebnosti in principe: igre kart (igra Remi), igranja inštrumenta in glasbene improvizacije v začasni performativni situaciji. Igrotok se začne z zajemom podobe določene odvržene karte v igri. Digitalni vmesnik posreduje za vsako karto določen MIDI signal, komponiran v 4/8 taktu – ta v zanki narekuje vzorec delovanja mehaniziranih tolkalc na strunski mizi.

Hierarhična moč posamezne karte definira ritmične interakcije, ki so komponirane v določeno partituro ukazov in na ta način sorazmerno vpliva na trenutno zvočno dogajanje. Vsaka igralčeva poteza je zasnovana na predpostavljeni distribuciji možnosti, na tekmovalnosti, na odzivanju na soigralčeve poteze in glede na tveganje. Obnašanje in odzive igralcev med igranjem kart lahko primerjamo z glasbeno improvizacijo, v kateri so omenjeni odprti postopki osnova poteka komunikacije.

Partíjska situacija se odvija po matrici nepredvidljivih variacij človeških reakcij in njihovih naključnih rezultatov, ki skozi igro kart gradijo kontrolirano improvizacijo. Slednja je nadzorovana z vnaprej določeno partituro ukazov, ki si glede na zaporedje odvrženih kart v igri sledijo v neskončnih možnostih kombinacij in sovplivanj. Dinamika zvočnega dogajanja tako ni fiksirana, temveč se z vsako aktivacijo Partíje tvori edinstven sistem za izvajanje glasbe v obliki namizne igre.

Idejna zasnova: Jaka Berger Brgs, Andraž Magajna, Matej Stupica Oblikovanje mehanizmov: Matej Stupica, MIDI partitura: Jaka Berger Brgs, Oblikovanje vezja in programiranje: Brane Ždralo
Programiranje: Matic Potočnik
Kuriranje in tekst: Lenka Đorojević
Producenta:Društvo Ljudmila (Tina Dolinšek) in Zavod Projekt Atol (Uroš Veber)
Projekt je nastal ob podpori Ministrstva za kulturo in Mestne občine Ljubljana, konS

Razstava
Datum in ura
7. julij
18:00

Dogodek je zaključen.