Pravilnik o varovanju zasebnosti

Ta Pravilnik o varovanju zasebnosti skupaj s Pogoji uporabe spletišča in Pravilnikom o piškotkih ureja obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih zbere XCENTER s sedežem na naslovu Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: XCENTER ali oseba, imenovana z glagoli v 1. osebi množine in ustreznimi zaimki) glede vaše uporabe spletišča na naslovu www.xcenter.si in katerih koli drugih podspletišč (v nadaljevanju: Spletišče). 

 • Osebni podatki, zbrani s kontaktnim obrazcem s Spletišča
 • Zbrani osebni podatki in pravna podlaga za obdelavo

Ob prejemu sporočila, poslanega prek kontaktnega obrazca s Spletišča, bo XCENTER zbral vaše ime, priimek in e-naslov. XCENTER bo take podatke zbiral le, če ste ob pošiljanju sporočila prek kontaktnega obrazca privolili v tako zbiranje. Pri mladoletni osebi, mlajši od 16 let, privolitev podajo starši oz. podajo soglasje na privolitev, ki jo je podal mladoletni otrok. 

 

1  Namen zbiranja osebnih podatkov

XCENTER bo osebne podatke, zbrane s kontaktnim obrazcem s Spletišča, obdeloval le za namene odgovarjanja oziroma odzivanja na vprašanja, komentarje, poizvedbe in/ali sporočila, prejeta prek kontaktnega obrazca, ali naročanja na naše novice in za namen pošiljanja takega odgovora in/ali odziva na vaš e-naslov. Vsi osebni podatki, ki nam jih sporočite, bodo obdelani kot strogo zaupni, obdelale pa jih bodo le osebe, ki so pogodbeno zavezane k varstvu osebnih podatkov. 

 

Če se pojavi potreba po obdelavi vaših osebnih podatkov za druge namene poleg tistih, ki so razloženi v tem Pravilniku o varovanju zasebnosti, se bomo prej obrnili na vas in vas zaprosili za predhodno pisno privolitev v obdelavo v zvezi s takimi dodatnimi nameni. 

 

 2  Hramba osebnih podatkov

XCENTER bo vaše osebne podatke hranil v skladu z naslednjimi obdobji hrambe: 

 • če se osebni podatki obdelujejo izključno na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve;
 • če namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo, preneha in pred tem ne prekličete privolitve, dokler se ne doseže namena, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo;
 • če je hramba osebnih podatkov bistvena za varovanje interesov projekta XCENTERv zvezi z vsebino komunikacije, prejete prek kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavitev vaših zahtevkov in zahtevkov projekta XCENTER, ki izhajajo iz vašega razmerja z projektom XCENTER

 

XCENTER bo po takem obdobju izbrisal ali anonimiziral vaše podatke in tako poskrbel, da jih na noben način ni mogoče pripisati vam. 

 

3  Osebni podatki, ki so zbrani z uporabo piškotkov

Z namestitvijo majhnih besedilnih datotek ali piškotkov v vašo elektronsko napravo XCENTER zbira podatke o vašem IP-naslovu, vaših obiskih Spletišča, času, porabljenem na različnih podspletiščih Spletišča, skupnem času, porabljenem na Spletišču, in premikanju po Spletišču. Osebni podatki, zbrani z namestitvijo nujno potrebnih piškotkov, bistvenih za delovanje Spletišča, se zbirajo samodejno za namen omogočanja dostopa do Spletišča. Drugi osebni podatki, zbrani z namestitvijo drugih piškotkov, ki niso nujno potrebni, se zbirajo izključno na podlagi vaše privolitve. 

 

Osebni podatki, ki jih XCENTER zbere z namestitvijo piškotkov v vašo elektronsko napravo, namen takega zbiranja, osebe, ki imajo dostop do takih osebnih podatkov, in obdobja hrambe osebnih podatkov, zbranih s piškotki, so opisani v Pravilniku o piškotkih

 

4  Vaše pravice glede zbranih osebnih podatkov

Za zagotovitev pregledne in zakonite obdelave osebnih podatkov ter za zavarovanje zasebnosti ima vsak pravico dostopati do svojih osebnih podatkov, pravico zahtevati njihov popravek, pravico zahtevati njihov izbris, pravico zahtevati omejitev njihove obdelave, preklicati privolitev v njihovo obdelavo, pravico do njihove prenosljivosti in pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Spodaj so vse pravice podrobno opisane. 

 

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic pišite na info@xcenter.si. XCENTER si pridržuje pravico do preverjanja vaše identitete pred kakršno koli obravnavo vaše zahteve. 

I.  Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kadar koli lahko zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če jih, lahko zahtevate dodatne informacije o namenih obdelave, zadevnih vrstah osebnih podatkov, osebah, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obdobjih hrambe ali merilih, uporabljenih za določitev takega obdobja, obstoju pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravice do ugovora njihovi obdelavi, pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, viru osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso zbrani od vas, in obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev. 

 

II.  Pravica do popravka osebnih podatkov

Če so osebni podatki, ki jih obdeluje XCENTER, nepopolni ali netočni, lahko zahtevate popravek takih osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja. 

 

III. Pravica do izbrisa osebnih podatkov

Zahtevate lahko, da XCENTER v celoti izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje, če: 

 • ti niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani;
 • ste preklicali privolitev v obdelavo osebnih podatkov in pravna podlaga ne obstaja več;
 • ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in so vsi pogoji, določeni v veljavni zakonodaji, izpolnjeni;
 • je XCENTER nezakonito obdeloval osebne podatke; ali
 • morajo biti osebni podatki izbrisani za izpolnitev pravne obveznosti projekta XCENTER.

 

IV.  Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Obdelavo osebnih podatkov lahko omejite, če: 

 • so obdelovani osebni podatki netočni in se nanašajo na obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri njihovo točnost;
 • je obdelava osebnih podatkov nezakonita; ali
 • XCENTERosebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. 

 

V.  Pravica do preklica privolitve

Kadar koli lahko prekličete privolitev, dano v skladu z 2. in/ali 3. razdelkom tega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem. 

 

VI.  Pravica do prenosljivosti podatkov

Kadar koli lahko zahtevate prejem osebnih podatkov, ki jih obdeluje XCENTER, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke lahko kadar koli posredujete drugemu upravljavcu ali zahtevate, da se osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu. 

 

VII.  Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da XCENTER vaše osebne podatke obdeluje v nasprotju z ustreznimi določbami veljavne zakonodaje, lahko pri Informacijski pooblaščenki (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefonska številka: 012309730, spletišče: www.ip-rs.si) vložite pritožbo. 

 

5  E-novice

Občasno lahko tistim, ki ste naročeni na novice, pošljemo e-novice (v nadaljevanju: Novice). Pri vseh Novicah, ki jih pošljemo, je jasno označeno, da smo mi njihov vir. Naročnino na Novice lahko kadar koli prekličete prek povezave, navedene v Novicah, ali tako, da nam pišete na info@xcenter.si. 

 

GDPR

Xcenter, ki deluje v okviru Javnega Zavoda GO! 2025 izjavlja, da bo obdeloval osebne podatke v skladu z veljavnimi določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; Ur. l. RS, št. 163/22), Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta št. 679/2016 (Splošna uredba GDPR) in internega Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za obdelavo osebnih podatkov.

Podatki, vneseni v ta obrazec (ime, priimek in elektronski naslov posameznika), bodo obravnavani izključno za namen pošiljanja novic Xcentra na posredovani elektronski naslov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev oziroma soglasje posameznika – točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR.

Xcenter bo pridobljene osebne podatke uporabljal zakonito in pregledno ter le za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Pridobljene podatke bo Xcenter obdeloval v obdobju do preklica soglasja.

POTRJUJEM, DA SEM SEZNANJEN:

- da podaja mojega soglasja ni obvezna, da je odvisna od moje prostovoljne volje in da v primeru, da z obdelavo osebnih podatkov ne bi soglašal, iz tega naslova ne bom utrpel nobenih negativnih posledic.


- da lahko soglasje kadar koli prekličem. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim preklicem. Izjava o preklicu soglasja se lahko posreduje na elektronski naslov upravljavca osebnih podatkov: info@xcenter.si


- da imam glede svojih osebnih podatkov pravico do seznanitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, ugovora in prenosljivosti.


- da je pooblaščena oseba za varstvo podatkov v GO! 2025 (v sklopu katerega deluje Xcenter): Omnimodo, d.o.o., naslov: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana, e-naslov: dpo@omnimodo.si, telefon: 01 23 223 47.


- da imam pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – Informacijskemu -pooblaščencu, naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: ip@ip-rs.si telefon: 01 23 097 30.


- da Xcenter ne prenaša osebnih podatkov v tretje države ali mednarodno organizacijo.


- da Xcenter ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.

 

 

6  Spremembe Pravilnika o varovanju zasebnosti

XCENTER si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ta Pravilnik o varovanju zasebnosti. Spremenjen Pravilnik o varovanju zasebnosti velja od objave na Spletišču ter ureja nadaljnjo obdelavo zbranih osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov, zbranih po uveljavitvi spremenjenega Pravilnika o varovanju zasebnosti. Svetujemo vam, da preberete trenutno različico tega Pravilnika o varovanju zasebnosti in se seznanite z njegovimi morebitnimi spremembami ali dopolnitvami, preden nam sporočite kakršne koli osebne podatke. 

XCENTER vas bo pred uveljavitvijo sprememb obvestil o vsaki bistveni spremembi tega Pravilnika o varovanju zasebnosti (kot so spremembe namenov obdelave ali vrst zbranih osebnih podatkov). Ob tem vas lahko zaprosimo za privolitev v obdelavo osebnih podatkov v skladu s spremenjenim Pravilnikom o varovanju zasebnosti. 

Zadnji datum revizije tega Pravilnika o varovanju zasebnosti je naveden v nadaljevanju. 

 

7  Vprašanja in zahteve

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nam pišite na info@xcenter.si. 

 

©XCENTER (Januar 2022)