Kdo smo Xcenter

Xcenter je prostor, ki združuje različna področja in različne napredne ljudi ter deluje kot pospeševalnik kreativnosti. V galeriji lovimo mione, v laboratorju skušajo mladi prebrati svetlobo in na predavanjih ter okroglih mizah snujemo nove projekte in nove razpise. Gostimo ogromno število projektov in dogodkov: intermedijske razstave, izobraževanja mentorjev, delavnice KonS, festivale, predavanja, novinarske konference, okrogle mize, srečanja, snemanja, delavnice in podobne dogodke.

Zgodba Xcentra ni rezultat samo enega posameznika. Je rezultat truda številnih ljudi, ki so tukaj v bivšem Diamondu ustvarjali že dolgo pred samim imenom Xcenter. Je rezultat mreže KonS, ki je nastajala že veliko širše po Sloveniji in je predvsem rezultat poguma Mestne občine Nova Gorica, ki se je izpostavila z drzno vizijo in z mislijo na našo prihodnost.

Središče Nove Gorice je tako obogateno s centrom kreativnih praks, ki nastaja skozi združevanje kreativnosti, inovativnosti, podjetništva, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja. Center spodbuja inovativnost v kulturno-kreativnih industrijah, eksperimentalno raziskovanje skozi napredne delavnice, razvojne projekte in produktivno druženje. Xcenter je eden poglavitnih projektov Evropske prestolnice kulture GO!Borderless 2025.

Skupaj z goriškimi ustvarjalci in čezmejnimi partnerji, ki dnevno vsebinsko podpirajo Xcenter, bomo skušali v prihodnjih dveh letih zrasti, da se bomo v letu 2025 lahko pokazali kot relevantna Evropska prestolnica kulture v skladu s programskimi smernicami Xcentra.

Programske smernice

V Xcenter, center kreativnih praks, se lahko umeščajo vsebine, ki

01

dodajajo k poglobljenemu razumevanju novih tehnologij (varna, trajnostna in etična raba);

02

spodbujajo kreativnost in inovativnost na področju razvoja in rabe visokih tehnologij in družbenih inovacij;

03

doprinesejo znanja in spretnosti skupnosti v razvoju sodobnih vrednot za obvladovanje izzivov prihodnosti (koncepti do-it-yourself, do-it together, learning-by-playing, fail-better);

04

navdušujejo mlade ter druge zainteresirane za delo v skupnostih za razvoj potencialov v lokalnih skupnosti z različnimi sodobnimi tehnologijami;

05

Nudijo dostop do osnovne opreme in strokovnih povezav na ravni mreže regijskih vozlišč (ustvarjajo umetniki, znanstveniki, inženirji in drugi kreativci, ki so deležni kreativnih trkov med strokovnjaki iz različnih področij v medgeneracijskem dialogu);

06

doprinesejo k nastajanju skupnosti Xcentra in aktivnemu vključevanju posameznikov v dejavnosti naprednejših praks;

07

mladim kreativcem nudijo perspektivno karierno pot od vrtca do zaposlitve kot neformalno izobraževanje in opolnomočenje izjemnih posameznikov, ki jim obstoječi izobraževalni sistem ne uspe ponuditi pogojev za razvoj lastnih potencialov;

08

ponujajo mednarodno povezovanje ustvarjalcev, spodbujajo razmišljanja o skupnih strategijah razvoja kulturnih in kreativnih industrij ter vzpostavljanju novih podpornih mehanizmov za njen razvoj.