Nadgradnja karierne poti skozi stanje flow in metode LEGO® SERIOUS PLAY®

Na delavnici se bomo spoznali s flow stanjem, ki je optimalno stanje naše zavesti, ko nas določena
aktivnost tako prevzame, da se popolnoma osredotočimo, pozabimo na svet okoli sebe in nam čas
mineva hitreje kot običajno. V tem stanju smo najbolj produktivni in lahko ga dosežemo tudi pri
delu. Za uspešnost pri podjetniški poti kot tudi zaposljivosti na trgu dela je zelo dobrodošlo, da
vemo, v kateri aktivnosti sami vstopamo v flow, saj to vodi v večje zadovoljstvo pri delu, tako za nas,
kot za naše delodajalce in partnerje. Na delavnici bomo flow stanje in glavne notranje motivatorje
odkrivali preko metode LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP), ki nam bo pomagala, da poglobimo pogled
vase in se tako nekaj novega naučimo tudi o sebi.


Jaka Oman je od leta 2017 certificirani LEGO® SERIOUS PLAY® fasilitator in je do danes opravil več kot
100 LSP delavnic v 6 državah. Od leta 2020 je prvi član Flow Research Collectiva (FRC) iz Slovenije, ki se z
raziskovanjem, eksperimentiranjem in treniranjem flow stanja ukvarja že od leta 2019. V tem času je
opravil več izobraževanj na to temo: Flow Fundamentals 4.0 (FGP), Zero To Dangerous (FRC), High Flow
Coaching (FRC), Enter the Gnar (FRC) in Distraction Disruptor (FRC), preko katerih je danes v stiku z
zadnjimi svetovnimi dognanji na področju flow stanja. Flow Research Collective je namreč vodilna
svetovna skupina s področja flow znanosti in raziskav. Na temo flowa je že predaval v Sloveniji in tujini
(Italija, Hrvaška, Madžarska in Srbija).

 

------

 

Usposabljanje je brezplačno!

Prijava na dogodke: https://pinaforms.typeform.com/to/SzhYbr9x?typeform-source=okusi-medkulturnosti.si

Delavnica Usposabljanje
Datum in ura
21. februar
16:30 - 20:30