Mednarodno partnersko srečanje v okviru projekta URBINAT

Mestna občina Nova Gorica bo skupaj z Univerzo v Novi Gorici konec meseca marca gostila tridnevno mednarodno partnersko srečanje v okviru projekta URBiNAT.

 

Projekt URBiNAT  temelji na inovativnem in na naravi temelječem prostorskem načrtovanju z namenom oživitve in povezovanja degradiranih območij.  Z na naravi temelječimi rešitvami in trajnostnimi načeli stremi k ponovni oživitvi degradiranih območij, ki so neposredno vezana na mestne soseske. Cilj projekta je oblikovati nove "zelene javne prostore" in ustvarjati nove urbane, socialne in naravne povezave z bližnjimi stanovanjskimi skupnostmi.

 

Mestna občina skupaj z Univerzo v Novi Gorici nastopa v projektu URBiNAT kot učeče se mesto. Partnerskih konzorcij sestavlja 28 partnerjev iz vsega sveta. Projekt povezuje sedem mest – vodilna mesta (Porto, Nantes, Sofija) in učeča se mesta (Siena, Bruselj, Høje-Taastrup in Nova Gorica). Poleg mest so del projekta tudi raziskovalne inštitucije iz različnih držav, ki služijo kot strokovna podpora mestom za oblikovanje in izvajanje ukrepov.

 

V Novi Gorici se projekt izvaja ob vodotoku Koren. Obravnavano območje je bilo poleg okoljske degradacije v preteklosti izbrano,  ker je potok edini večji rečni sistem, ki teče skozi mesto Nova Gorica, prečka državno mejo ter nadaljuje svojo pot na italijanski strani. Potok skupaj z naravnim spomenikom, gozdom Panovec, tvori naravni povezovalni člen med obema Goricama. Kot povezovalni člen pa je prostorsko povezan tudi z izvajanjem Evropske prestolnice kulture 2025.

 

V sklopu projekta, ki se je pričel junija 2018 in se bo zaključi marca leta 2024, je bilo do sedaj narejeno veliko statističnih, geografskih, participativnih analiz, ki so pripomogle k oblikovanju zelenega koncepta za območje ob potoku Koren.

Konferenca
Datum in ura
29. marec
09:00