Workshop SPF GO! 2025

Znani so datumi tehničnih delavnic za prvi razpis SPF GO! 2025

 

Marca prve delavnice namenjene analizi dokumentov.

 

Razpis in vsa zadevna dokumentacija je na voljo na uradni spletni strani EZTS GO www.euro-go.eu

 

13. in 14. marca, EZTS GO organizira tehnične delavnice v podporo možnim predlagateljem, ki služijo predvsem lažjemu razumevanju razpisa in priložene dokumentacije.
Delavnice bodo potekale v živo v Xcentru v Novi Gorici (Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenija) sledili pa jim boste lahko tudi preko spleta s prenosom v živo.


Prva delavnica bo izvedena v ponedeljek, 13. marca ob 15.00 v slovenskem jeziku, medtem ko bo drugi termin v torek, 14. marca ob 15.00 izveden v italijanskem jeziku.
Za obisk delavnice v živo je potrebna predhodna prijava. Na spletni strani EZTS GO bodo v kratkem odprte prijave.

 

Prvi razpis (SPF GO! 2025 1/2023) je bil objavljen 23. februarja in bo odprt za oddajo projektov do 21. aprila 2023, do 13. ure. Skupni finančni okvir prvega razpisa znaša 3 milijone evrov, ki bodo dodeljeni malim evropskim projektom v vrednosti od 30.000 do 200.000 evrov.

 

----

 

Comunicate le prime date dei workshop tecnici per il primo bando SPF GO! 2025

 

A marzo i primi workshop dedicati all’analisi dei documenti.

 

Il bando e tutta la relativa documentazione è disponibile sul sito ufficiale del GECT GO www.euro-go.eu


Il 13 e 14 marzo saranno organizzati dal GECT GO due workshop tecnici per supportare i possibili proponenti nella comprensione del bando e per l’illustrazione della documentazione ad esso allegata.

I workshop si svolgeranno a Nova Gorica al Xcenter (Delpinova ulica 20, 5000 Nova Gorica, Slovenia) e sarà possibile seguirli anche online tramite live streaming.

 

Lunedì 13 marzo alle 15.00 il workshop si svolgerà in lingua slovena mentre il secondo appuntamneto, martedì 14 marzo alle 15.00 si svolgerà in lingua italiana.

 

La registrazione è obbligatoria per la partecipazione in presenza. Iscrizioni saranno possibili attraverso il sito web del GECT GO a breve.

 

Il primo bando (SPF GO! 2025 1/2023) è stato pubblicato il 23 febbraio e resterà aperto per la presentazione dei progetti fino al 21 aprile 2023 alle ore 13.00. La dotazione finanziaria totale del primo bando ammonta a 3 milioni di euro che saranno destinati a piccoli progetti europei di importi da 30.000 a 200.000 euro.

 

Delavnica
Datum in ura
13. marec
15:00 - 18:00