Dialogi_čez_ Slovenščina v ali izven znanosti

Slovenščina v ali izven znanosti

četrtek, 26. oktober 2023, ob 18.00, Xcenter, Nova Gorica

Vabljeni na tretji javni pogovor serije Dialogi_čez_ z naslovom Slovenščina v ali izven znanosti, ki bo potekal v četrtek, 26. oktobra 2023, ob 18.00 v novogoriškem Xcentru.

 

Debata o slovenščini v znanosti je dolga, a obenem še vedno brez pravega zaključka. Kakor nas vedno znova opozarjajo predvsem naravoslovci, je znanost mednarodna in brezmejna (ali čezmejna), kar se pogosto navaja kot razlog proti uporabi slovenščine v znanosti, saj naj bi uporaba lastnega jezika lahko delovala omejevalno oziroma bi lahko bila s stališča razvoja znanosti celo škodljiva. Po drugi strani mnogi jezikoslovci in splošneje humanisti opozarjajo, da vsakršna zamenjava slovenščine z drugim jezikom slovenskemu jeziku odvzame nekaj vitalnosti in ga potisne višje na seznamu ogroženih jezikov. Obenem pa se slovenščino običajno razume tudi kot konstitutiven element slovenskega naroda in države, ki ju brez slovenščine ne bi niti bilo. Kolikšna je prava mera slovenščine, kaj slovenščino ogroža, kakšna bi bila najbolj smiselna jezikovna politika tako v znanosti kot v visokem šolstvu? Na vsa ta vprašanja bomo skušali odgovoriti v pogovoru z gosti: prof. dr. Vesno Mikolič, prof. dr. Miranom Hladnikom in prof. dr. Boštjanom Golobom. Pogovor bo vodil prof. dr. Franc Marušič.

 

Vesna Mikolič je redna profesorica in znanstvena svetnica jezikoslovja na ZRS Koper, na katerem je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije. Sodelovala je pri ustanavljanju Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki jo je do leta 2012 tudi vodila. Danes predava na Katedri za slovenski jezik in književnost Univerze v Trstu. Je podpredsednica Slovenske matice in vodja njenega Odseka za slovenski jezik. Ukvarja se zlasti z jezikom in kulturo, jezikovno politiko, analizo diskurza v znanosti, turizmu in literaturi.

 

Miran Hladnik je sveže upokojeni redni profesor za literarne vede na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s kvantitativnimi raziskavami slovenske pripovedne proze, digitalno humanistiko in s slovenskim zgodovinskim romanom. Moderira Slovlit, osrednji novičarski in diskusijski forum, ki povezuje sloveniste, in soureja Slavistično revijo. Je tudi navdušen gornik, turni smučar in popisovalec slovenističnih in partizanskih spomenikov.

 

Boštjan Golob je redni profesor fizike. Do leta 2021 je deloval v okviru Univerze v Ljubljani in Instituta »Jožef Stefan«, od leta 2022 je rektor Univerze v Novi Gorici. Ukvarja se z eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, do leta 2000 na ženevskem trkalniku v CERN-u, od leta 2000 pa v okviru trkalnika Kek v Tsukubi na Japonskem. Je dobitnik Zoisovega priznanja za pomembne dosežke v eksperimentalni fiziki delcev in avtor več slovenskih in mednarodnih učbenikov fizike.

 

Franc Marušič - Lanko je redni profesor jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici, član strokovnega odbora UNESCO-vega Atlasa jezikov, glavni in odgovorni sourednik znanstvene revije Journal of Slavic Linguistics. Ukvarja se s teoretičnimi in eksperimentalnimi pristopi k preučevanju slovenske skladnje.

 

 

Dialogi_čez_ so javni pogovori, ki jih organizira Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Trikrat letno soočimo strokovnjake z različnih področij na temo meje in čezmejnosti. Skozi moderirano razpravo presegamo razkorak med teorijo in prakso ter prispevamo k novemu razumevanju kompleksnih vprašanj sodobnosti.

Javni pogovor
Datum in ura
26. oktober
18:00