Razpisi

ChiMERA PLUS: ChiMERA for urban sustainability

Projektni partnerji
Vodilni partner:
Friuli Venezia Giulia Autonomous Region, Department for culture and sports
Partnerji:
Creative Apulia Cluster Association
Mestna občina Nova Gorica
Sarajevo Economic Regional Development Agency SERDA
SARGA - Gouvernment of Aragon

Kulturne in kreativne industrije predstavljajo zelo inovativna mala in srednja podjetja. Za sodelujoče regije v projektu, te industrije lahko igrajo pomembno vlogo pri prehodu na zeleni dogovor EU in urbano trajnost. Cilj projekta ChiMERA PLUS je prenos procesa in metodologije ChiMERA za rast regionalnih kulturno-kreativnih industrij v smislu spodbujanja in njihovega sodelovanja pri trajnostnem razvoju urbanega okolja. Proces se osredotoča na regionalno analizo kulturno-kreativnega sektorja, regionalne delovne skupine, ki vključujejo glavne deležnike in analizo vodilnega (frontrunnerja). ChiMERA temelji na procesu mentorstva in krepitve zmogljivosti, kjer vodilni partnerji prilagodijo metodologijo ChiMERA potrebam partnerjev prejemnikov in podprejo partnerje prejemnike pri izvajanju procesa ChiMERA do razvoja strateških akcijskih načrtov za njihove posebne potrebe.

Cilj predloga je izkoristiti procesna in metodološka orodja, preizkušena v okviru projekta ChIMERA za razvoj podsektorjev kulturne in kreativne industrije v zvezi z zelenim dogovorom EU in v skladu s pobudo New European Bauhaus.

Več o projektu ChiMERA si lahko preberete tukaj.

Za prijavo na aktualni dogodek ChiMERA Plus kliknite tukaj.

Partnerji

MONG /